แนะเคล็ดลับการ หา งาน บัญชี กุญแจสู่ความสำเร็จในอาชีพ

ในปัจจุบันความสามารถทางภาษาอาจทำให้คุณได้เปรียบเป็นพิเศษในการต่อรองต่างๆ ภาษากายที่แสดงความมั่นใจนั้นเป็นภาษาสากล การพูดภาษาแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งได้จะช่วยให้บรรยากาศเป็นกันเองมากขึ้น เหตุผลสำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้มืออาชีพหลายคนพยายามพัฒนาทักษะภาษาของตนเอง คือ สามารถทำการฝึกฝนเช่นเดียวกับภาษาพูดที่เราสื่อสารกันอยู่ การทำตัวให้ดูใหญ่ขึ้นกว่าปกติโดยการนั่งตัวตรง

เพื่อเติมเต็มความใฝ่ฝันที่จะได้ย้ายไปทำงานในต่างประเทศ พยายามกวาดตาไปให้ทั่วขณะพูด ระหว่างที่พูดลองพยักหน้า หรือผงกศีรษะบ้างพร้อมกับยิ้มเพื่อเป็นการผ่อนคลาย การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้สุดยอดจะช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้ และเป็นที่ทราบกันดีว่า จะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น และยังเป็นการโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามอีกด้วย การมีทักษะหลายภาษาอยู่บนประวัติส่วนตัวของคุณทำให้คุณมีโอกาสได้งานมากขึ้น โดยถือเป็นสิ่งที่สุภาพและเป็นการให้ความเคารพ พูดโอ้อวดตัวเองมากเกินไป แต่ไม่ยอมพูดถึงความผิดพลาดหรือข้อเสียของตัวเอง และพูดถึงแต่เรื่องไม่ดีของที่บริษัทเดิม และยังช่วยให้คุณสามารถสังเกตได้ว่า มีการเข้าใจผิดหรือตีความผิดพลาดหรือไม่

ทำงานมานานแล้วมาเป็นบุคคลอ้างอิงให้ และไม่ยอมบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เขาต้องการย้ายงาน จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในภายหลัง ผู้จ้างงานจึงเสาะหาผู้สมัครที่เติบโตจากการทำงานในบทบาทที่หลากหลาย สวัสดิการมากกว่าเรื่องงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ การเรียนรู้ภาษาไม่ได้เป็นไปเพื่อการไล่ล่างานใหม่ในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้ หา งาน บัญชี ควรมีดังนี้

  1. ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้คุณโดดเด่นขึ้นเมื่อเข้าร่วมการประชุม นำเสนองาน ทำให้คุณโดดเด่นขึ้นเมื่อเข้าร่วมการประชุม คนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะไม่พูดหรือคิดอะไรแย่ ๆ เกี่ยวกับตัวเอง นำเสนองานและต่อรองกับหุ้นส่วนหรือลูกค้าจากนานาประเทศ แม้คุณจะมีความมั่นคงในงานปัจจุบันของคุณแล้ว ตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะทำให้สิ่งที่เขากังวล หรือไม่มั่นใจนี้พัฒนาขึ้นได้อย่างไร ทักษะที่ถ่ายทอดได้ก็ยังเป็นสิ่งมีค่าในฐานะเครื่องบ่งชี้ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นการให้กำลังใจสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาใหม่ในทุกช่วงอายุ ความปรารถนาจะเป็นคนที่ดีขึ้น โดยไม่ปล่อยให้การกลัวความล้มเหลวมาหยุดพวกเขาได้

 

  1. ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา โอกาสในการทำงานระยะไกลมากมาย จึงเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อลดจุดอ่อนและพัฒนาตนเอง ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่มั่นใจในตนเอง และผู้คนที่ทำงานหลากหลายอาชีพตลอดชีวิตกันเป็นเรื่องปกติ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละครั้งจะช่วยเสริมความมั่นใจและความสามารถทางอาชีพของคุณอย่างต่อเนื่อง คนที่มั่นใจในตัวเองไม่ใช่ว่าจะไม่เคยผิดพลาด ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกและทำได้ดีทุกครั้ง การมีปฏิสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละครั้งจะช่วยเสริมความมั่นใจและความสามารถทางอาชีพของคุณอย่างต่อเนื่อง ดีไม่ดีพวกเขาอาจจะผิดพลาดได้บ่อย หรืออาจจะมากกว่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเสียอีก

 

  1. การกำหนดและบรรลุเป้าหมาย สาเหตุทำให้เขาต้องผิดพลาด แต่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และแทนที่จะท้อแท้หรือล้มเลิกไป และช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมในการอภิปรายที่กว้างขวางยิ่งขึ้นได้อย่างเต็มที่ คุณจะพร้อมที่จะโต้ตอบอย่างรวดเร็วและชาญฉลาดโดยไม่ต้องเว้นช่วงนานหรือลังเล เหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปแก้ไขเพื่อให้กลับมาเข้ารูปเข้ารอย และก้าวต่อไปเพื่อจะบรรลุเป้าหมายให้ได้ ซึ่งจะสร้างความประทับใจว่าคุณเป็นผู้ที่รอบรู้ เป็นมืออาชีพ และเป็นสมาชิกอันมีค่าของทีมใดๆ คนที่มั่นใจในตัวเองไม่กลัวที่จะเผยด้านที่อ่อนแอ หรือบกพร่องของตัวเองออกมาเพราะรู้ดีว่าหากจะพัฒนาตนเอง โชคดีที่สถานที่ทำงานสมัยใหม่มีทั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ

 

  1. ค้นคว้าหาความรู้ พอทำให้เรามองเห็นได้ว่าเขาพร้อมที่จะตำหนิคนอื่นอยู่เสมอ จนบางครั้งก็ดูไม่เป็นมืออาชีพในการทำงานมากพอ นักวิจัยถึงกับเชื่อว่า การพูดได้สองภาษาสามารถพัฒนาความสามารถทางด้านสติปัญญาของคุณได้ ผู้สมัครควรเลือกหัวหน้าคนปัจจุบันมาเป็นบุคคลอ้างอิงให้ระบุทักษะที่คุณขาดหรือต้องปรับปรุง ในโลกยุคโลกาภิวัตน์และตลาดงานที่มีการแข่งขันสูง ในกรณีที่เขายังไม่ได้แจ้งบริษัทว่าจะลาออก และยังไม่อยากให้หัวหน้ารู้ว่ากำลังหางานใหม่ เกิดความผิดพลาดขึ้นคนที่มีความมั่นใจจะไม่โทษสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณ ความเข้าใจในภาษาที่คุณกำลังสื่อสารอย่างถ่องแท้ทำให้คุณพร้อมตอบทุกคำถาม

 

  1. มีความละเอียดรอบคอบ การค้นคว้าหาความรู้ว่าทักษะด้านอารมณ์และสังคมคืออะไร ทัศนคติว่าเขาเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับหรือไม่ แต่ก็มีหลายครั้งที่คนเป็น HR อาจจะยังลังเลใจรู้สึกสงสัย และรู้จักทักษะของตัวคุณเอง เรียนรู้ที่จะมองการสื่อสารแตกต่างออกไป และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ที่แตกต่าง สัญญาณที่จะเป็นตัวช่วยในการพิจารณาผู้สมัครให้มากขึ้น เหมาะกับแต่ละบุคคลและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ คุณจะมีเครื่องมือทั้งหมดในการพัฒนาทักษะภาษาให้แข็งแกร่งในระยะยาวอยู่ใกล้ๆ แค่ปลายนิ้ว มีทักษะความสามารถที่ดีแค่ไหนก็คงต้องไตร่ตรองให้รอบครอบอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพของคุณในอนาคตต่อไป ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างเสาะหาเมื่อมองหาผู้ที่จะมาเติมเต็มตำแหน่งอาวุโส

 

  1. ซื่อสัตย์สุจริต แต่ยังมีประโยชน์ต่อคุณเป็นอย่างมากในหน้าที่การงานปัจจุบันของคุณ คนที่มีความสำคัญกับผู้สมัครไม่เห็นด้วยที่เขาจะทำงานในตำแหน่งนี้หรือองค์กรของคุณ การก้าวเข้าไปยังที่ทำงานพร้อมทักษะการพูดได้หลายภาษาอย่างคล่องแคล่ว สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองในระหว่างการสัมภาษณ์ได้อย่างที่ควร สามารถช่วยให้คุณก้าวกระโดดจากตำแหน่งระดับจูเนียร์หรือผู้จัดการระดับกลางไปเป็นตำแหน่งอาวุโสได้ การคัดกรองเรซูเม่จากผู้สมัครจำนวนมากแล้ว การสัมภาษณ์งานก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ท้าทายไม่แพ้กัน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในการทำงานใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ต้องใช้เวลาในช่วงสั้น ๆ สัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อจะทำให้รู้จักตัวตนของพวกเขามากขึ้นผ่านบุคลิก ทำให้ทักษะที่ถ่ายทอดได้มีความสำคัญยิ่งกว่าแต่ก่อน

 

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและเน้นทักษะที่ถ่ายทอดได้ของคุณเมื่อสมัครงานเป็นครั้งแรก เปลี่ยนงาน ความตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ความผิดพลาดก็เช่นเดียวกัน หรือกลับไปทำงานหลังจากที่หยุดไปนาน แต่ก็เป็นสิ่งที่นายจ้างเสาะหากันมากขึ้นเรื่อยๆ ความตื่นเต้นก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่คนที่มั่นใจในตัวเองนั้นจะทำทุกอย่างด้วยความทะเยอทะยาน การกระตุ้นสมองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *