ช่างควบคุมเครื่องจักร ควบคุมระบบงานและดูแลเครื่องจักรการผลิต

ต้องยอมรับว่าอาชีพที่สำคัญไม่น้อยกว่าผู้บริหาร คงหนี้ไม่พ้น ช่างควบคุมเครื่องจักร มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สร้างความแปลกใหม่ให้กับหน้าร้านซึ่งร้านละแวกข้างเคียงยังไม่เคยมีมาก่อน งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต สามารถใช้สีสัน ภาพประกอบและเสียงเข้ามาช่วยกระตุ้นให้สื่อโฆษณาแบบป้ายดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น งานตรวจรับรองอาคาร และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนทัศนคติในการรับชมสื่อโฆษณาแบบป้ายแบบเก่าไปโดยสิ้นเชิง เรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ลูกค้าพึงพอใจกับป้ายแบบใหม่มากกว่าแบบเก่า รู้สึกอยากติดตามและรับชมต่อไป งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ ลดความรู้สึกเบื่อหน่าย ซ้ำซากจำเจในป้ายร้านแบบเก่า และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ช่างควบคุมเครื่องจักร จะดูแลระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย กระตุ้นยอดขายสินค้าจากการรับชมข้อความโฆษณาจากป้ายได้มากกว่าป้ายแบบเดิ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมแนวเขตถนน ปรับเปลี่ยนข้อความโฆษณาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ ยืดอายุการใช้งานป้ายออกไปได้นานกว่าเดิมเพราะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบป้ายได้หลายแบบด้วยกัน การตรวจสอบการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติผังเมือง

งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม ประหยัดเวลาในการติดตั้งป้าย ไม่ต้องดำเนินการบ่อยๆ รายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผนที่ภาษี ทำให้หน้าร้านดูสวยขึ้น ลูกค้าเกิดความรู้สึกอยากเดินเข้ามาที่ร้าน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างควบคุมเครื่องจักร มีหน้าที่ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงงานมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต ทำให้ร้านเป็นจุดสังเกตุลูกค้ามองหาร้านได้ง่ายขึ้น การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจตรา ลดเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ปิดการขายได้เร็วขึ้นเพราะลูกค้าเห็นรายละเอียดของสินค้าจากป้ายแล้ว การตรวจสถานที่ประกอบกิจการ การตรวจพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต เนื่องจากป้ายเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ทำให้มีราคาค่อนข้างแพง การตรวจและทดสอบด้านเทคนิคและวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องใช้ ช่างควบคุมเครื่องจักร ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการซ่อมแซมเมื่อป้ายชำรุด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงมากกว่าป้ายแบบทั่วไปหลายเท่าตัว การสำรวจมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภค

จัดอันดับหน้าที่การทำงานหลักๆ ของ ช่างควบคุมเครื่องจักร

1. ควบคุมและดูแลรักษาเครื่องจักร เพราะเป็นป้ายที่ต้องติดตั้งอย่างดีเพื่อความปลอดภัย วางแผนการผลิตและการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดย ช่างควบคุมเครื่องจักร ในการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งจึงใช้เวลาพอสมควร วางแผนงานเครื่องจักรและพนักงานผ่านการลากและวางติดตามความคืบหน้าการผลิตและความสำเร็จของงานอย่างมองเห็นได้ ไม่เหมาะกับร้านที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งร้านบ่อยครั้ง ส่งมอบงานตรงเวลาเสมอ วิเคราะห์ความสามารถในการผลิต กับ ความต้องการผลผลิต เพื่อระบุกระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ เพิ่มค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟเพราะป้ายชนิดนี้จะสามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีไฟฟ้าเท่านั้น การติดตามเวลาในการผลิตเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเป้าหมาย เสี่ยงต่อการชำรุดหรืออุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งขัดข้องสูงมาก

2. วางแผนระบบและเทคนิคการผลิต ประหยัดเงินบริษัทของคุณ ระบุและลดความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถเปิดใช้งานติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันโดยไม่หยุดพักตัวเครื่องได้ ช่างควบคุมเครื่องจักร สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างงายดายด้วยคุณสมบัติการนำเข้าและส่งออกอัตโนมัติสำหรับข้อมูลทุกประเภท เสี่ยงต่อการโจรกรรมเนื่องจากตัวป้ายมีราคาแพง ไม่มีการรายการซ้ำอีกต่อไป เชื่อมโยงข้อมูลอิโฟบอร์ดเข้ากับระบบของคุณที่มีอยู่ ต้องเลือกใช้ป้ายที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพในการผลิตเพื่อยืดอายุการใช้งาน การแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทการผลิตของคุณ ไม่ทนทานต่อสภาพอาการที่เปลี่ยนแปลง สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ตามเวลาจริง ต้องเอาใจใส่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบข้างเป็นอย่างมาก

3. การวางมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตเบื้องต้น ผ่านกระบวนการทำงานของ ช่างควบคุมเครื่องจักร ไม่มีความวุ่นวายในการแจกกระดาษอีกต่อไป การประกอบธุรกิจต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจจากหลายๆ ส่วนเพราะธุรกิจเป็นการ ทุกๆ สิ่งอยู่ในมือเดียว หาร้านจำหน่ายค่อนข้างยาก ลงทุนหากพลาดพลั้งนั่นหมายถึงเงินลงทุนจะต้องสูญสิ้นไปแบบไม่มีทางทวงกลับ โดยเฉพาะศูนย์บริการหลังการขายต้องต่อคิวยาวหลายวันหากเป็นช่วงเทศกาล แต่ถ้าหากธุรกิจประสบผลสำเร็จผลประโยชน์ก็จะได้รับในรูปแบบของผลกำไรจาก ธุรกิจและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รูปลักษณ์ภายนอกของตัวป้ายดูเรียบง่ายไม่มีลูกเล่นเหมือนกับป้ายแบบธรรมดาทั่วไป ให้ลูกค้าที่เดินทางผ่านไปมาได้รับทราบว่าทางร้านขายสินค้าและบริการแบบไหน ราคาขายต่อป้ายมือสองต่างจากมือหนึ่งหลายเท่า

4. การต่อยอดและพัฒนาระบบเครื่องจักรกลโดย ช่างควบคุมเครื่องจักร ส่งเสริมการขายจากการพบเห็นป้ายร้านที่ตั้งอยู่ภายนอกร้าน เพราะบางครั้งลูกค้าที่เดินทางผ่านไม่กล้าเข้ามาในร้านเพราะไม่มั่นใจและไม่ ผู้ประกอบการอาจตกใจกับราคาขายต่อ จึงควรจะสอดคล้องกับสินค้าหรือเป็นชื่อที่จำง่ายไม่ยาวมาก การเคลื่อนย้ายต้องใช้ความระมัดระวังสูงเพราะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ยินดีให้คำปรึกษา และเข้าไปดูหน้างาน จัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นไว้ในพื้นที่ทำงานเพื่อสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก เพื่อประเมินราคาขั้นต้นให้ท่านพิจารณาก่อนการตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขความผิดปกติที่ถูกตรวจพบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับประกันคุณภาพงานทุกงานที่ทำ แรงดันอุณหภูมิมาตรฐานทำความสะอาดให้กับลูกค้าคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว

สาธิตอธิบายแนวทางดำเนินการบำรุงรักษา ตลอดจนควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และป้องกันและการบำรุงรักษาด้วยตนเองปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบให้กับพนักงานควรทำการฝึกอบรม ที่สำคัญ ช่างควบคุมเครื่องจักร มีหน้าที่ดำเนินการบำรุงรักษาและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เพื่อลดความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่างควบคุมเครื่องจักร วงจรระบบควบคุมเครื่องจักร…!!!

สำหรับช่างควบคุมเครื่องจักรการผลิต จะช่วยให้คุณ สามารถปรับปรุงสายการผลิต ที่ล้าสมัยในโรงงาน หรือปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาอุปกรณ์ดั้งเดิมที่มาจากผู้ผลิต ให้ทันสมัยมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ล่าสุด และอุปกรณ์ IIoT จะช่วยให้คุณ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

หลักการทางานของช่างควบคุมเครื่องจักร

เครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องใช้ช่างควบคุมเครื่องจักรในการหมุนเลื่อนโต๊ะงาน เพื่อเลื่อนคมตัดหรือชิ้นงานให้เคลื่อนที่ไปตามระยะที่ต้องการ เมื่อเสร็จสิ้นการทางานแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดตามความต้องการซึ่งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องคอยเฝ้าดูตำแหน่งของคมตัดที่สัมผัสกับเส้นรอบรูปบนชิ้นงานที่กาลังตัดเฉือนอยู่ตลอดเวลา และในการเปลี่ยนตำแหน่งของคมตัด ช่างจะต้องหมุนมือหมุน เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต้องคอยสังเกตคมตัด เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานกับคมตัด และเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรก็จะหยุดหมุนมือหมุน คมตัดก็จะหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งภาษาทางเทคนิค เรียกการทางานนี้ว่า การควบคุม (Control)

นอกเหนือจากการควบคุมตำแหน่งของชิ้นงานกับเครื่องมือตัดแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรยังต้องควบคุมอัตราป้อนซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุชิ้นงาน วัสดุของเครื่องมือตัดและตำแหน่งของคมตัดด้วย ซึ่งในบางครั้งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องลดอัตราป้อนลงเมื่อใกล้จะถึงตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องจริง ๆ นอกจากนี้จะต้องคอยปรับความเร็วรอบและตำแหน่งของการหล่อเย็นให้ถูกต้องอีกด้วย

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ช่างควบคุมเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพกัน

1.บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย – จบ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี ช่างเมคคาทรอนิกส์, ช่างแม่พิมพ์โลหะ ,ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม, ช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – สามารถอ่านและดูแบบงานพอได้ – ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน

อัตรา/ เงินเดือน : 3 อัตรา เงินเดือน 13,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 368 ม.6 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร : 037-625-888 ต่อ 735 , 754 และ 02-398-0143 ต่อ 414 อัพเดทเมื่อวันที่ 26/12/2561

2.บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/หัวหน้าช่าง/ช่างไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป ตำแหน่งหัวหน้าช่างอายุ 30 ปีขึ้นไป – วุฒิปวส.ขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง) – มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี ตำแหน่งหัวหน้าช่างอย่างน้อย 5 ปี – มีความรู้ด้านไฟฟ้าควบคุมหรือแมคคาทรอนิกส์ – มีความรู้ด้านไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิกส์ – สามารถออกแบบหรือเขียนวงจรระบบควบคุมเครื่องจักรได้ – สามารถWiring งานระบบควบคุมเครื่องจักรได้ – สามารถทำงานซ่อมบำรุงระบบควบคุมเครื่องจักรได้ – มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี – แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

อัตรา/ เงินเดือน : 4 อัตรา เงินเดือน 12,000-35,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) 99 ม.3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร : 076-385-000 อัพเดทเมื่อวันที่ 26/12/2561

3.บริษัท วีเอ็มที พรีซิชั่น จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/ช่างควบคุมเครื่องจักร cnc กลึง /wirecut “Charmille”/machining center

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : ชาย หรือ หญิง – อายุ 25-35 ปี – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี – มีความรู้เรื่อง Machining Center 5 แกน พิจารณาทันที – มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา – ควบคุมและป้อนคำสั่ง ดูแบบงาน CAD/CAM หรือ Drawing

อัตรา/ เงินเดือน : 5 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท วีเอ็มที พรีซิชั่น จำกัด 201/6 ม.2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 โทร : 063-2606689 อัพเดทเมื่อวันที่ 20/12/2561

ช่างควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุมการผลิต…!!!

เครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องใช้ช่างควบคุมเครื่องจักรในการหมุนเลื่อนโต๊ะงานเพื่อเลื่อนคมตัดหรือชิ้นงานให้เคลื่อนที่ไปตามระยะที่ต้องการเมื่อเสร็จสิ้นการทางานแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดตามความต้องการซึ่งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องคอยเฝ้าดูตำแหน่งของคมตัดที่สัมผัสกับเส้นรอบรูปบนชิ้นงานที่กาลังตัดเฉือนอยู่ตลอดเวลาและในการเปลี่ยนตำแหน่งของคมตัด ช่างจะต้องหมุนมือหมุนเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต้องคอยสังเกตคมตัด เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานกับคมตัดและเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรก็จะหยุดหมุนมือหมุนคมตัดก็จะหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งภาษาทางเทคนิค เรียกการทางานนี้ว่า การควบคุม (Control)

เครื่องจักรกลทั่วไปจะต้องใช้ช่างควบคุมเครื่องจักรในการหมุนเลื่อนโต๊ะงานเพื่อเลื่อนคมตัดหรือชิ้นงานให้เคลื่อนที่ไปตามระยะที่ต้องการเมื่อเสร็จสิ้นการทางานแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่มีรูปทรงและขนาดตามความต้องการซึ่งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องคอยเฝ้าดูตำแหน่งของคมตัดที่สัมผัสกับเส้นรอบรูปบนชิ้นงานที่กาลังตัดเฉือนอยู่ตลอดเวลาและในการเปลี่ยนตำแหน่งของคมตัด ช่างจะต้องหมุนมือหมุนเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต้องคอยสังเกตคมตัด เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นงานกับคมตัดและเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรก็จะหยุดหมุนมือหมุนคมตัดก็จะหยุดเคลื่อนที่ ซึ่งภาษาทางเทคนิค เรียกการทางานนี้ว่า การควบคุม (Control)

กิจกรรมหลักสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร คือ การบันทึกสภาพปัญหาเครื่องจักรและประเมินผลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพเครื่องจักร การสร้างระบบสารสนเทศงานบำรุงรักษา การจัดเตรียมข้อมูลคัดเลือกเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนให้สอดคล้องกับแผนงานบำรุงรักษา รวมถึงการพัฒนาของช่างควบคุมเครื่องจักรและปรับปรุงแผนงานต่อเนื่องอีกด้วย

นอกเหนือจากการควบคุมตำแหน่งของชิ้นงานกับเครื่องมือตัดแล้ว ช่างควบคุมเครื่องจักรยังต้องควบคุมอัตราป้อนซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุชิ้นงาน วัสดุของเครื่องมือตัดและตำแหน่งของคมตัดด้วย ซึ่งในบางครั้งช่างควบคุมเครื่องจักรจะต้องลดอัตราป้อนลงเมื่อใกล้จะถึงตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องจริง ๆ นอกจากนี้จะต้องคอยปรับความเร็วรอบและตำแหน่งของการหล่อเย็นให้ถูกต้องอีกด้วย

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ช่างควบคุมเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพกัน

1. CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง CNC และช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : สัญชาติไทย – อายุ 23 ถึง 35 ปี – เพศชาย/หญิง – วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี สาขาใดก็ได้ – มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร CNC อย่างน้อย 3 ปี – สามารถใช้โปรแกรมสำหรับเครื่องจักร CNC – สามารถใช้เครื่องจักร Citizen และ Star Machine – สามารถซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องจักร CNC

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ติดต่อ – สอบถาม : CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd. 47, Room 58S, Sukhumvit 69 Rd. แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร : 02-019-2962 อัพเดทเมื่อวันที่ 28/11/2561

2. บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย – อายุ 23 ปี ขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี สาขา วิศวกรรม /ช่างกลโรงงาน /ช่างไฟฟ้า/การจัดการอุตสาหกรรม/หรืออื่น ๆ – มีบุคลิกภาพและมีทัศนคติที่เป็นบวก – มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย – มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ,เหล็ก จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตรา/ เงินเดือน : 3 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 55,55/1 ม.2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร : 02-338-7222 อัพเดทเมื่อวันที่ 05/12/2561

3.บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/ Mixing Opearator เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – จบการการศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องกล เทคนิคการผลิต ช่างยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องสำอาง – มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิต (Compounding) หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอควร – สามารถทำงานเป็นกะได้ – มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน – ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ – สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) 163 Moo 17 Bangplee Industrial Estate Soi 3 Bangna-Trad Road ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร : 02-030-6000 ต่อ 6259 , 061-420-8770 อัพเดทเมื่อวันที่ 01/12/2561