ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน บริษัทจัดหางาน ระดับมืออาชีพเพื่อเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงาน

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการคัดสรรบุคลากรมืออาชีพ เข้าร่วมงานกับบริษัทต่างๆ มากมาย เราเป็น บริษัทจัดหางาน  มาตรฐานในการสรรหาบุคลากรคุณภาพ รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณภาพและความรับผิดชอบ การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เราจัดหาทรัพยากรบุคคล เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้คัดเลือกตำแหน่งงานที่ว่างตรงกับความรู้ความสามารถและได้สมัครงานกับนายจ้าง ที่ครอบคลุมถึงการสรรหาผู้บริหาร บริษัทจัดหางาน การพัฒนากระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ที่เป็นที่ต้องการเร่งด่วน รวมถึงพนักงานอาวุโสเฉพาะด้านและพนักงานทั่วไปบริษัทชั้นนําที่ให้บริการด้านการสรรหาบุคลากรที่ใหญ่ที่สุด คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนหางานและลูกจ้างที่ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ ด้วยระบบการวิเคราะห์และสรรหาโดยผู้เชี่ยวชาญของเรา ผู้สมัครงาน คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่ไปทำงาน การเสาะแสวงหาผู้สมัครงานที่เหมาะสม รวมทั้งการสัมภาษณ์พูดคุยเบื้องต้น

ผู้สมัครงานสามารถไว้วางในและมั่นใจใน บริษัทจัดหางาน ของเราได้ว่าจะได้รับตําแหน่งงานและองค์กรที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นศูนย์ข้อมูลและทะเบียนแรงงานไทย ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล และพร้อมจะมอบสวัสดิการทีมีความก้าวหน้า บริหารและบริการจัดส่งแรงงานไทย เพื่อให้พนักงานมีแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนิ่ง สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฝึกอบรมและพัฒนาความพร้อมคนหางานก่อนไปทำงาน ให้ความสําคัญกับกระบวนการสรรหาบุคลากร ส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เราจึงได้ออกแบบกระบวนการคัดสรรที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตลาดงาน บริษัทจัดหางาน กำหนดแนวทางและส่งเสริมตลาดแรงงานต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เติมเต็มทุกความต้องการของคุณ เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่เหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความรู้ความสามารถ บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน จึงได้คิดระบบการให้คําปรึกษาด้านอาชีพ การรับสมัครคนหางานและจัดส่งคนหางานไปทำงานต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงจะประกาศรับสมัครและจัดส่งไปทำงานได้

หน้าที่ของ บริษัทจัดหางาน

1. บริษัทจัดหางาน รับรายละเอียดข้อมูลจากองค์กร กำเนิดมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของบริษัทและองค์กรต่างๆ ในการสรรหาบุคลากรต่างๆ มีทั้งแบบเฉพาะทาง และแบบทั่วไป คาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า มีความเชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแลจัดการให้ แต่ในปัจจุบัน ได้มีบริษัทจัดหางาน สัญชาติไทย เกิดขึ้นมากมายว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไรระดับใดจำนวนเท่าใด บริษัทจัดหางาน ต้องขออนุญาตกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหางาน เมื่อใดด้วยวิธีการใดต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทจัดหางาน ต้องรายงานผลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดหางาน จะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร ให้กับต้นสังกัด กรมการจัดหางาน ให้ทราบความคืบหน้าอยู่เป็นระยะๆ

2. บริษัทจัดหางาน วางแผนการสรรหาบุคลากร เราจึงมั่นใจได้เลยว่า บริษัทจัดหางาน เราเป็นสื่อกลางในการเชื่อมคุณกับตําแหน่งงาน และองค์กรที่เหมาะสม โดยทีมที่ปรึกษาของเราที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานนั้น จะใช้ระบบจับคู่งานแนะนําให้ทั้งบริษัทและผู้สมัครให้รู้ข้อมูลเบื้องต้นซึ่งกันและกัน รวมถึงให้คําแนะนําในการสัมภาษณ์งาน ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ จะดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง ดูแลครอบคลุมถึงขั้นตอนการเจรจาต่อรองเงินเดือน โดยที่ปรึกษามากประสบการณ์ของเรา ตามกฎหมายของประเทศไทย ไม่มีการหลอกลวง การสังเกตว่า บริษัทจัดหางานที่ใด มุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ของผู้สมัครงานและบริษัทที่ว่าจ้างอย่างเหมาะสม ได้รับใบอนุญาตแล้วหรือไม่นั้น ให้สังเกตจากชื่อบริษัท จะมีคำว่า “จัดหางาน” หรือคำที่เกี่ยวข้องอยู่ เราดูแลและสนับสนุนผู้สมัครงานอย่างครบถ้วน จนสิ้นสุดกระบวนการรับพนักงานเข้าทํางาน เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. บริษัทจัดหางาน กำหนดเป้าหมายในการสรรหาบุคลากร ปัจจุบันนี้การหางานนั้นต้องใช้ทั้งความสามารถ เติมเต็มทุกความต้องการของคุณ เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่เหมาะสม บริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่าง ผู้สมัครงานที่กำลังหางาน และบริษัทที่กำลังหาพนักงานเข้ามาทำงานในส่วนต่าง ๆ แรงกายและแรงใจเป็นอย่างมาก จึงได้คิดระบบการให้คําปรึกษาด้านอาชีพ การเสาะแสวงหาผู้สมัครงานที่เหมาะสม รวมทั้งการสัมภาษณ์พูดคุยเบื้องต้น เพื่อที่จะไปแข่งขันกับคู่แข่งคนอื่นๆ โดยปกติผู้ที่ต้องการหางานจะมีการฝากประวัติกับบริษัท จะมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อทราบทักษะของผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ที่กำลังต้องการงานเช่นเดียวกับคุณ แต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีช่องทางในการหางานอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อทำงานประเมินความสามารถของผู้สมัคร ก่อนส่งไปยังบริษัทต้นสังกัด ที่จะช่วยลดภาระในการหางานให้คุณอย่างมากมาย บริษัทจัดหางานในประเทศไทยมีหลากหลายบริษัท และหลากหลายรูปแบบ

4. บริษัทจัดหางาน คัดเลือกสรรหาบุคลากร จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์พูดคุยในครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากการหางานทำ คือเพื่อค้นหาจุดแข็งที่จะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานของท่าน ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน และบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน รวมถึงทำความเข้าใจกับความถนัด ประสบการณ์ รวมถึงการใช้มาตราการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงที่เอารัดเอาเปรียบคนหางาน และความคาดหวังในอนาคตของท่านด้วย ทั้งนี้ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน ที่ปรึกษาของเราจะแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่านให้ได้มากที่สุด นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง และท่านสามารถสอบถามรวมถึงปรึกษาปัญหาที่ท่านกังวลใจทั้งหมดกับที่ปรึกษาของเราได้

5. บริษัทจัดหางาน สรุปผลการประเมินในการสรรหาบุคลากร กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก ทำการเจรจาต่อรองและพูดคุยเรื่องสวัสดิการและเงื่อนไขในการทำงานทั้งหมดเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้สมัคร แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน ที่ปรึกษาของท่านจะคอยดูแลให้คำปรึกษาท่านตลอดไป เราจะติดต่อคุณเพื่อสอบถามความพึงพอใจในที่ทำงานใหม่ของท่านอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเราคือพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยสนับสนุน ช่วยคัดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร รวมถึงมีการทำการทดสอบเบื้องต้นอยู่แล้ว จะวัดระดับภาษาของท่านทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นระหว่างการสัมภาษณ์ บททดสอบถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะ ศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มของคนหางานมากกว่าการที่บริษัทประกาศรับสมัครเอง โอกาสที่จะได้คนที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการก็จะมากกว่าด้วย ให้ท่านไปถึงเป้าหมายในชีวิตการทำงานของท่าน และสำหรับภาษาญี่ปุ่นจะมีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ทดสอบโดยตรง